Bestuur

De bestuursleden zijn:

Voorzitter:                 Vacant

Secretaris:                 P.H.J. (Nel) van Atten – Berends

Penningmeester:      S.P.J. (Simon) Groothuizen

Technische zaken:    J.J.P. (Jo) ten Westeneind

Algemene zaken:      Vacant


Nel van Atten
In de Alg.Ledenvergadering van 2017 ben ik benoemd als bestuurslid.
Sindsdien probeer ik in samenwerking met de overige bestuursleden invulling te geven aan het Secretariaat. De afgelopen tijd hebben we een aantal zaken opgepakt en een nieuwe richting gegeven. b.v. het digitaal maken van de administratie, en vastleggen van zaken die in het belang van de bewoners zijn.
Zolang de bewoners en Het Bestuur mij ondersteunen wil ik mij blijven inzetten. Want ook ik als bewoner wil graag een goede VvE RijnVeste.


Simon Groothuizen
Sinds 2014 ben ik benoemd als penningmeester.
Ik doe de financiële administratie en alles wat daarbij hoort zoals de verzekeringen, contracten, enz. De nieuwe bewoners maak ik wegwijs binnen RijnVeste. Verder handel ik de vragen en/of problemen die voorkomen en die een snelle oplossing vragen af met het dagelijks bestuur.
Wij hebben een gezonde VvE en proberen met de middelen die ons ter beschikking staan “Ons gebouw” goed op orde te houden.


Jo ten Westeneind
Als bestuurslid behartig ik het Technisch en groot onderhoud van het complex.
De contacten met de externe bedrijven voor de reguliere controles van de installaties enz. Het verhelpen van en in orde maken, of oplossingen zoeken voor vragen en probleempjes
doe ik samen met de mensen van de Technische Dienst of ik schakel zo nodig een bedrijf in. De Technische Dienst bestaat uit een aantal vrijwilligers die ook binnen RijnVeste wonen.
Wat duidelijk mag zijn: een goede en gezonde VvE kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers.