Bestuur

De bestuursleden zijn:

Voorzitter:                 Vacant

Secretaris:                 P.H.J. (Nel) van Atten – Berends

Penningmeester:      S.P.J. (Simon) Groothuizen

Technische zaken:    J.J.P. (Jo) ten Westeneind

Algemene zaken:      Vacant